تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ - ۰۷: ۱۶

گلاب گیری در قمصر کاشان

همزمان با فصل بهار و در اردیبهشت ماه در قمصر کاشان یکی از بزرگترین شهرهای کاشت گل محمدی، پس از برداشت این گل ها را به مراکز سنتی و صنعتی گلاب گیری در قمصر منتقل می کنند. این مراسم که شهرت جهانی پیدا کرده است همه ساله با استقبال هم میهن نان و گردشگران خارجی روبرو می شود. در قمصر کاشان هزار واحد سنتی و سه واحد صعنتی به استحصال گلاب از گل های محمدی و در همچنین تهیه عرقیات گیاهی مختلف دیگر مبادرت میکنند.

لوگوی ویترین