درباره ما
رسالت همه رسانه های سنتی و مدرن از زمان پیدایش، آگاهی و اطلاع رسانی و همچنین نمایاندن مسیری روشن برای زندگی بشری بوده است و رسیدن به این هدف بدون در نظر داشتن یک اعتماد متقابل و همفکری میان مخاطب و منابع خبری و تحلیلی امکان پذیر نخواهد بود و در اصل باید از راه فناوری ها و امکانات روز دنیا فاصله میان مردم و صاحبان دانش و خبر کمتر شود تا بیشتر در تار و پود سلیقه های همدیگر زیست کنند و در نهایت به محصولی برای ارتقاء آگاهی و دیدگاه والای انسانی در زندگی برسند. «کافه رسانه» با توجه به اهمیت والای مخاطب در بروز و ظهور یک جریان و تداوم آن تا مقصد نهایی، بدون وابستگی به نهاد و ارگان و تفکر خاصی، بنای خود را بر تعامل صادقانه و حرفه ای با مخاطب در زمینه انتشار و تحلیل جریانات مختلف و با اهمیتی چون، فرهنگ، ورزش، تغذیه و سلامت، حوادث، گردشگری و دانش و فناوری گذاشته تا بتواند در چهارچوب های حرفه ای و با مقید بودن بر ارزش های ملی و انسانی مسیری شفاف و جذاب را برای مخاطب خود ایجاد کند. بر همین اساس تمامی اخبار جذاب و نکات قابل توجه که در زمینه های گوناگون رخ می دهد برای مخاطبان این سایت مخابره خواهد شد.
لوگوی ویترین